Əysa Mǝsiⱨ mundaⱪ dedi ... mǝn dunyaning nuridurmǝn. Manga ǝgǝxkǝnlǝr ǝsla ⱪarangƣuluⱪta mangmaydu, bǝlki ularda ⱨayat nuri bolidu.

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ

Uyghur Bible - Swedish Revised Edition

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7