Eysa Mesih mundaq dédi ... men dunyaning nuridurmen. Manga egeshkenler

esla qarangghuluqta mangmaydu, belki ularda hayat nuri bolidu.

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ

Uyghur Bible - Swedish Revised Edition

Каléndar

DUNYANING NURI

Sizni «Dunyaning Nuri» dégen tor bétige qarshi alimiz!

Xuda derweqe pütün insaniyetke chong bir sirni ayan qilghandur.

Ushbu sirni chüshinip yetsingiz, u qelbingizge tewrenmes xatirjemlik, chongqur shadliq élip béridu. Muqeddes Yazmilarda:

«Xuda özini izdigenlerge ejrini qayturghuchidur» dep pütülgen.

 

Siz shundaq bir izden'güchi bolsingiz, mushu tor béti heqiqetke intilip izdinishingizde yardem bolsun dep sizni oqush matériyallar, tingshalghu we sinalghu sheklidiki arxiplar we léntigha chüshürülgen bezi radio programmilar qatarliq türlük matériyallar bilen teminleydu.

 

Mushu bette Muqeddes Kitab, yeni Tewrat, Zebur we Injil öz ichige alidighan Muqeddes Yazmilarni oquyalaysiz we chüshüreleysiz. Uningdin bashqa «Dunyagha kelgen nur», yeni Eysa Mesih  toghrisida birnechche uyghurche kitabchilarni chüshürgili bolidu. Eysa Mesihning dunyagha kélishi, telim-hidayet yetküzüsh xizmiti, ölümi we ölümdin tirilip asman'gha kötürülüshini körsitidighan «Eysa Mesihning terjimihali» dégen ilhambexsh kinoni körsingiz bolidu (kino Injil, «Luqa bayan qilghan xush xewer»ge asaslan'ghan). Medhiye naxsha-ghezellerni anglisingiz yaki herqandaq soal yaki gepliringizni ewetsingizmu bolidu. Heqiqetke intilip izdinishingizde Xuda sizge yar bolghay!

 

«Heqiqetni bilisiler we heqiqet silerni azadliqqa érishtüridu»

(Yuhanna 8:32).

  Bu «Dunyaning Nuri» uyghur tilidiki tor béti Eysa Mesih toghrisidiki xush xewerni jakarlaydu. Bu bette Muqeddes Kitabning ötken esirning chaghatay uyghur tilidiki terjimisi teminlinidu. Esli ibraniy we yunan tilidin qilin'ghan bu Muqeddes Kitabning terjimisi Qeshqer wilayitida 1900-yili etrapida bashlinip, uyghur we shwitsiyelik étiqadchilarning zich hemkarliqida beja keltürüldi. Injil, yeni Eysa Mesih toghrisidiki Xush Xewer, Qeshqer shehiride 1939-yilida neshr qilindi. Muqeddes Kitabning toluq nusxisi 1950-yilida Qeshqer shehiride emes, belki Misir paytexti Qahire shehiride neshr qilindi. Chünki shu dewrde Qeshqer wilayitide qalaymiqanchiliq yüz bérip, uyghur étiqadchilarning jamaiti qattiq ziyankeshlikke uchrighanidi.

Bu tor béti ziyaret qilghuchilarni ushbu chaghatay uyghur tiligha terjime qilin'ghan Muqeddes Kitab, hemde bu terjimisining hazirqi zaman uyghur tiligha özgertilgen nusxisi bilen teminleydu. 1950-yilidiki terjimisige asaslan'ghan bu uyghur tilidiki Muqeddes Kitab hazirqi uyghur yéziqlirida, hemde 1965-1982-yillirida ishlitilgen «Yéngi Yéziq»ta teminlinidu.