Eysa Mesih mundaq dédi ... men dunyaning nuridurmen. Manga egeshkenler

esla qarangghuluqta mangmaydu, belki ularda hayat nuri bolidu.

‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ

Uyghur Bible - Swedish Revised Edition

   YÉNGI   EHDE  (INJIL)

   KONA   EHDE   (Tewrat, Zebur wǝ Peyghemberler)

    PÜTÜN  MUQEDDES  KITAB

    XERITILER  we  RESIMLER

Muqeddes Kitab, Qeshqerning neshri

Eysa Mesihning hayati

Rosullarning paaliyetliri

 

Rosul Pawlus yazghan hetler

Bashqa hetler we Wehiy

 

 

Muqeddes Kitab, Qeshqerning neshri

Tewrat (Musa peyghemberning kitabliri)

Tarixiy kitablar

Shéiriy we hekmetlik kitablar

 Chong peyghemberlerning kitabliri

Bashqa peyghemberlerning kitabliri

Muqeddes Kitab, Qeshqerning neshri

Chüshürüsh

Kona Ehdining deslepki 17 qisimliri we toluq Injil

(Yéngi Ehde)

39 qisimlardin terkip tapqan

Kona Ehdining deslepki 17 qisimliri (Tewrat we tarihiy qisimliri)

ALEMNING YARITILISHI (ADEM, NUH, IBRAHIM, ISHAQ, YAQUB)

MISIRDIN CHIQISH (MUSA)

QANAAN YURTINI IGILIWÉLISH WE HAKIMLAR DEWRI

SULAYMAN WE HIRODES DEWRIDIKI MUQEDDES IBADETXANA

BASHQA XERITILER WE RESIMLER (KONA EHDE)

QEDIMKI OTTURA SHERQNING IMPÉRIYILIRI

KÉLECHEKTIKI MUQEDDES IBADETXANA (EZEKIYAL KITABIGHA ASASLANGHAN)

EYSA MESIH DEWRIDIKI ISRAIL

PAWLUSNING SEPERLIRI

BASHQA XERITILER WE RESIMLER (YÉNGI EHDE)